Menu Ristorante

Menu di Natale 2021

MenuNatale2021

Menu di San Silvestro 2021

Antipasti di Mare

Antipasti di Terra

Primi di Terra

Secondi di Mare

Secondi di Terra

Contorni

Pizze Rosse

Pizze Bianche

Pizze Ripiene

Sushi

Birre in Bottiglia